Enkele nadere beschouwingen omtrent de '403-verklaring'

Authors dr. E.L.O. Keymolen 1

Deze bijdrage, ter gelegenheid van het 15-jarige jubileum van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, is een vervolg op of, beter gezegd, een actualisering van mijn bijdrage over de '403-verklaring' aan dit tijdschrift in juli 2015.2 In laatstbedoelde bijdrage (hierna: TvJ 2015, nr. 2) ben ik ingegaan op (i) de materiële reikwijdte van de 403-verklaring, (ii) haar temporele reikwijdte, (iii) de civielrechtelijke kwalificatie van de (vordering uit hoofde van de) 403-verklaring en (iv) de beëindiging van de aansprakelijkheid na intrekking van de 403-verklaring. Hierna zal ik enkele relevante ontwikkelingen bespreken die zich sindsdien in de rechtspraak hebben voorgedaan waar het gaat om de materiële en temporele reikwijdte van de 403-verklaring en het recht van verzet van schuldeisers in het kader van de beëindiging van de overblijvende aansprakelijkheid na intrekking van de 403-verklaring. Daarbij zal ik met name stil staan bij de zogenoemde 'SNS-zaak', aangezien de beschikkingen die na juli 2015 in deze zaak door de Ondernemingskamer en de Hoge Raad zijn gewezen de afgelopen jaren de rechtspraak en
literatuur over de 403-verklaring hebben gedomineerd. 3

Get access to top articles

Get access to highly qualified specialist journals and derivatives.

Login, subscribe or purchase this article to continue reading.

Login

Related articles

Groepsbegrip: toepassing op participatiemaatschappijen onder het BW en de NOW-regeling
Energierecht · 2020-6
Article · 15-01-2021
Author: mr. drs. A.N. Krol
1. Inleiding In februari 2016 verscheen mijn artikel ‘Groepsbegrip in het kader van consolidatie’.2 Het groepsbegrip leidt in de praktijk regelmatig tot vragen. Deze vragen hebben vaak betrekking op de toepassing van het groepsbegrip in een...
Class Action and Litigation Funding Reform:
Mass Claims · 2020-6
Article · 29-12-2021
Author: mr. W.W. Wijnbeek
As countries in the European Union grapple with the implementation of the Representative Actions Directive the class action regime in Australia is approaching its 30th anniversary. This article examines a number of Australian developments t...
Bundling of Claims by way of Assignment in Germany
Mass Claims · 2020-6
Article · 29-12-2021
Authors: prof. dr. P.T. de Beer, L.M.J. van Doorn MSc
Dealing with Multiple Claims in Germany Multiple Parties In line with other legal systems, civil procedure in Germany starts from the model of one plaintiff litigating a particular claim against one defendant. However, at least since the en...
Not sex, but 403 sells - een overzicht van meest geraadpleegde artikelen in 15 jaar TvJ
Energierecht · 2020-6
Article · 15-01-2021
Author: mr. drs. L. in 't Veld
  In het jubileumnummer ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht (hierna: TvJ) mag een overzicht van meest geraadpleegde artikelen niet ontbreken.2 In deze bijdrage wordt daarom kort stilgest...
Class Actions in Portugal:
Mass Claims · 2020-6
Article · 29-12-2021
Author: prof. dr. A. Akkerman
The Portuguese class action regime is unique and particularly claimant friendly. It is often overlooked, internationally, that Portugal is one of the few EU jurisdictions with an opt-out class action regime. At the same time, when it comes...
Quantifying damages in cartel cases:
Mass Claims · 2020-6
Article · 29-12-2021
Author: dr. R.E.M. Diris
Although Spain does not enjoy the tradition of other jurisdictions such as the Netherlands, the United Kingdom and Germany in the field of Competition Law private enforcement, this does not mean that it lacks any kind of experience. The pur...
Lloyd v Google [2021] UK SC 50:
Mass Claims · 2020-6
Article · 29-12-2021
Authors: prof. dr. P.T. de Beer, A. Akkerman
Those familiar with Competition law in the United Kingdom will be aware that collective proceedings before the Competition Appeal Tribunal are burgeoning. And it might have been hoped that the introduction of that regime would have blazed a...
RH v AB Volvo: A Call for Centralized and Specialized Courts in the Midst of Jurisdictional Dispersion
Mass Claims · 2020-6
Article · 29-12-2021
Author: mr. C. Wulf
On 15 July 2021, the CJEU handed down its first judgment on a string of preliminary questions which have been referred to it by the Spanish commercial courts pursuant to Article 267 TFEU in the context of the so-called "Trucks Litigation"....