15 jaar Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht: opvallende zaken en een korte vooruitblik

Authors mr. I. de Groot 1

Begin 2006 verscheen het eerste nummer van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht en dit derde lustrum was voor de redactie reden om rond de jaarwisseling 2020/2021 stil te staan bij de ontwikkeling van dit tijdschrift. Daarbij zijn enkele opvallende zaken waarneembaar, waarvan ik hieronder kort een aantal wil schetsen.

Get access to top articles

Get access to highly qualified specialist journals and derivatives.

Login, subscribe or purchase this article to continue reading.

Login

Related articles

Foreword
Mass Claims · 2020-6
Introduction · 13-07-2022
Author: prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert
Procedures for collective redress of civil law wrongs are not new. Representative procedures have been available in numerous countries around the world for a long time, and in some parts of Europe for centuries.    But the landscape for rep...