Journal
Energierecht

2020-6

Colophon

Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht
Uitgeverij Den Hollander BV
Postbus 325, 7400 AH Deventer
tel.: 0570 – 751225
fax: 0570 – 751220
www.denhollander.info
Redactie
mr. dr. C.J.A. van Geffen, hoofdredacteur (Ernst & Young)
mr. dr. J.E. Brink-van der Meer (Vrije Universiteit Amsterdam)
prof. dr. C. Camfferman RA (Vrije Universiteit Amsterdam)
mr. M.A.J. Cremers (Stibbe)
A. Dieleman RA (Mazars Accountants)
prof. dr. M.N. Hoogendoorn RA (Erasmus Universiteit Rotterdam)
mr. drs. A.N. Krol (Loyens & Loeff)
prof. dr. G.C.M. Majoor RA (Nyenrode Business Universiteit / Autoriteit Financiële Markten)
mr. drs. A.G. de Neve (Houthoff Buruma)
mr. A.B. Schoonbeek (CoLegal Advocatuur)
Coördinerend redacteur
mr. drs. L. in ‘t Veld
Stibbe (Advocaten) N.V.
Postbus 75640
1070 AP Amsterdam
Vaste medewerkers
mr. drs. J.B. Backhuijs RA
mr. J. Dinant (AFM)
mr. J.F. Garvelink (Blaisse)
dr. B. Kamp RA (BDO)
mr. dr. G.P. Oosterhoff (NautaDutilh en Radboud Universiteit Nijmegen)
mr. drs. H.K.O. Reimers (PwC)
drs. C.M. Roozen RA (KPMG)
mr. M.L. Schönau (Damen & De Koning Advocaten)
prof. dr. mr. P.M. van der Zanden RA (Universiteit van Tilburg)
Abonnementsprijs
Persoonlijk online abonnement: € 499. Inclusief additioneel abonnement op de printversie: € 549. Bedragen zijn excl. btw. (Korting VJR-leden € 25).
Nieuwe abonnementen
Abonnementen kunnen worden gestart
per 1 januari van een kalenderjaar. Valt de aan¬vraag van een abonnement niet samen met het begin van een kalenderjaar, dan worden de reeds verschenen nummers van dat kalenderjaar alsnog verzonden en wordt de prijs van een volledige jaar¬gang in rekening gebracht. Nieuwe abonnementen kunnen schriftelijk, via de website of per e-mail worden opgegeven.
Adreswijziging
Bij adreswijziging wordt u verzocht deze zo spoedig mogelijk en bij voorkeur schriftelijk door te geven aan de uitgeverij onder vermelding van: adreswijziging Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht.
Beëindiging abonnement
Abonnementen kunnen alleen schriftelijk, tot 1 december van het lopende abonnementsjaar, worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een kalenderjaar verlengd.

Foreword

15 jaar Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht: opvallende zaken en een korte vooruitblik
Energierecht · 2020-6
Introduction · 15-01-2021
Author: mr. I. de Groot
Begin 2006 verscheen het eerste nummer van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht en dit derde lustrum was voor de redactie reden om rond de jaarwisseling 2020/2021 stil te staan bij de ontwikkeling van dit tijdschrift. Daarbij zijn enkel...
Foreword
Mass Claims · 2020-6
Introduction · 13-07-2022
Author: prof. mr. dr. E.M. Kneppers-Heijnert
Procedures for collective redress of civil law wrongs are not new. Representative procedures have been available in numerous countries around the world for a long time, and in some parts of Europe for centuries.    But the landscape for rep...

Articles

Groepsbegrip: toepassing op participatiemaatschappijen onder het BW en de NOW-regeling
Energierecht · 2020-6
Article · 15-01-2021
Author: mr. drs. A.N. Krol
1. Inleiding In februari 2016 verscheen mijn artikel ‘Groepsbegrip in het kader van consolidatie’.2 Het groepsbegrip leidt in de praktijk regelmatig tot vragen. Deze vragen hebben vaak betrekking op de toepassing van het groepsbegrip in een...
Class Action and Litigation Funding Reform:
Mass Claims · 2020-6
Article · 29-12-2021
Author: mr. W.W. Wijnbeek
As countries in the European Union grapple with the implementation of the Representative Actions Directive the class action regime in Australia is approaching its 30th anniversary. This article examines a number of Australian developments t...
Enkele nadere beschouwingen omtrent de '403-verklaring'
Energierecht · 2020-6
Article · 15-01-2021
Author: dr. E.L.O. Keymolen
1. Inleiding Deze bijdrage, ter gelegenheid van het 15-jarige jubileum van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht, is een vervolg op of, beter gezegd, een actualisering van mijn bijdrage over de '403-verklaring' aan dit tijdschrift in jul...
Bundling of Claims by way of Assignment in Germany
Mass Claims · 2020-6
Article · 29-12-2021
Authors: prof. dr. P.T. de Beer, L.M.J. van Doorn MSc
Dealing with Multiple Claims in Germany Multiple Parties In line with other legal systems, civil procedure in Germany starts from the model of one plaintiff litigating a particular claim against one defendant. However, at least since the en...
Not sex, but 403 sells - een overzicht van meest geraadpleegde artikelen in 15 jaar TvJ
Energierecht · 2020-6
Article · 15-01-2021
Author: mr. drs. L. in 't Veld
  In het jubileumnummer ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht (hierna: TvJ) mag een overzicht van meest geraadpleegde artikelen niet ontbreken.2 In deze bijdrage wordt daarom kort stilgest...
Class Actions in Portugal:
Mass Claims · 2020-6
Article · 29-12-2021
Author: prof. dr. A. Akkerman
The Portuguese class action regime is unique and particularly claimant friendly. It is often overlooked, internationally, that Portugal is one of the few EU jurisdictions with an opt-out class action regime. At the same time, when it comes...
Quantifying damages in cartel cases:
Mass Claims · 2020-6
Article · 29-12-2021
Author: dr. R.E.M. Diris
Although Spain does not enjoy the tradition of other jurisdictions such as the Netherlands, the United Kingdom and Germany in the field of Competition Law private enforcement, this does not mean that it lacks any kind of experience. The pur...
Lloyd v Google [2021] UK SC 50:
Mass Claims · 2020-6
Article · 29-12-2021
Authors: prof. dr. P.T. de Beer, A. Akkerman
Those familiar with Competition law in the United Kingdom will be aware that collective proceedings before the Competition Appeal Tribunal are burgeoning. And it might have been hoped that the introduction of that regime would have blazed a...
RH v AB Volvo: A Call for Centralized and Specialized Courts in the Midst of Jurisdictional Dispersion
Mass Claims · 2020-6
Article · 29-12-2021
Author: mr. C. Wulf
On 15 July 2021, the CJEU handed down its first judgment on a string of preliminary questions which have been referred to it by the Spanish commercial courts pursuant to Article 267 TFEU in the context of the so-called "Trucks Litigation"....