Journal Energierecht

Energierecht

Subscribe

Journal Energierecht

2023-5/6

Foreword

CSRD moet leiden tot gedragsverandering: verslaggeving op de bok
Energierecht · 2023-5/6
Introduction · 01-02-2024
Author: mr. drs. J.F. Garvelink
Financiële verslaggeving was altijd een beetje het paard achter de wagen. Het bestuur mende de kar: het bestuur ondernam, besloot en contracteerde er lustig op los. Als dan het boekjaar klaar was, ging men de jaarrekening opmaken. Het opmak...

Articles

De CSRD: de nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportering
Energierecht · 2023-5/6
Article · 01-02-2024
Authors: drs. C.M. Roozen RA, dr. S.F.W. Vereijken-Van den Bosch MSc
In het licht van toenemende bezorgdheid over de impact van menselijke activiteiten op het milieu en de urgentie om de uitdagingen van klimaatverandering aan te pakken, heeft de Europese Unie (``EU") ambitieuze maatregelen geïntroduceerd om...
Zekerheid en onzekerheid
Energierecht · 2023-5/6
Article · 01-02-2024
Author: mr. drs. D.E. Bos
Deze bijdrage gaat in op de positie van externe accountants bij grote ondernemingen in de voorbereiding op duurzaamheidsrapportage onder de CSRD. De bijdrage bespreekt de onzekerheiden waar zowel de rapporterende ondernemingen als externe a...
ESG en corporate governance: chefsache?
Energierecht · 2023-5/6
Article · 01-02-2024
Authors: mr. dr. J.E. Brink-Van der Meer, dr. mr. B.C. de Graaff CMA CSCA
1. Inleiding Het buzzwoord in veel bestuurskamers in 2023 is ``ESG" (environmental, social en governance). Dit wordt in Europa onder andere veroorzaakt door de Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD"), die in januari 2023 in w...
Vrijstellingen in de CSRD
Energierecht · 2023-5/6
Article · 01-02-2024
Authors: mr. drs. L.K. van Dijk, drs. C.M. Roozen RA, dr. S.F.W. Vereijken-Van den Bosch MSc
De Corporate Sustainability Reporting Directive (``CSRD") vervult een centrale rol in duurzaamheidsrapportering en wordt gezien als een onmisbaar instrument van de Europese Unie (``EU") om de overgang naar een duurzame economie te bevordere...
Philips en dubbele materialiteit
Energierecht · 2023-5/6
Article · 01-02-2024
Authors: drs. S. Braaksma, mr. drs. L.K. van Dijk, mr. drs. L. in 't Veld
De nieuwe verplichtingen op het gebied van duurzaamheidsverslaggeving stellen ondernemingen voor uitdagingen. Een van die uitdagingen is het geven van uitvoering aan het dubbele materialiteitsprincipe. In deze bijdrage beschrijven de auteur...
Actualiteit duurzaamheidsverslaggeving
Energierecht · 2023-5/6
Article · 01-02-2024
Authors: prof. dr. C. Camfferman RA, mr. Q.H. van Vliet
1. Nationaal: Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering Op 20 november 2023 is de internetconsulatie gestart voor het Implementatiebesluit richtlijn duurzaamheidsrapportering (``Besluit"). Het Besluit implementeert de Corpora...