Interview: Commissioner Věra Jourová on the Collective Redress Directive 1

Authors mr. G.J.P. Jong MSc RO 2

The Injunctions Directive proved to be a useful tool for consumer protection and its main elements have been kept in the Representative Actions Directive.

Get access to top articles

Get access to highly qualified specialist journals and derivatives.

Login, subscribe or purchase this article to continue reading.

Login

Related articles

Het geheim van een gezonde relatie tussen Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en compliance
Compliance · 2021-2
Article · 29-04-2021
Author: drs. D. Mijnheer
Jurist Hélène Vletter-van Dort trad in 2007 toe tot de Raad van Commissarissen bij Fortis Bank. Haar eerste commissariaat was al direct een boeiende ervaring: Fortis stond op het punt om genationaliseerd te worden. Er zouden nog vele top-co...
Mass damage claims for GDPR infringements: a multi-jurisdictional perspective
Mass Claims · 2021-2
Article · 30-06-2021
Authors: mr. M. van Schoonhoven-Sloot, mr. J.R.M. Nelen, drs. B. van der Valk MSc, mr. A.A.L. Oving, dr. J.P. Goudsmit, mr. F. Roos More authors
This contribution discusses mass claims2 seeking non-material damages for data privacy infringements under Articles 80 and 82 of the General Data Protection Regulation (GDPR). It contributes to the understanding of these provisions by offer...
Corporate Governance en Compliance: twee stukjes van een verschillende puzzel?
Compliance · 2021-2
Article · 29-04-2021
Author: dr. ir. E. Rogge
1. Inleiding De laatste jaren, mede door verscheidene misstanden bij internationale ondernemingen, is er steeds meer aandacht gekomen voor corporate governance en voor compliance. Maar wat is corporate governance nu precies? En wat is compl...
Collective redress and jurisdiction in Europe
Mass Claims · 2021-2
Article · 30-06-2021
Author: mr. dr. M.S.A. Vegter
The Directive on representative actions for the protection of the collective interests of consumers of 25 November 2020 does not address jurisdiction for representative actions. Therefore, the Brussels I bis Regulation continues to apply to...
Een inleiding tot het wettelijk kader en normering rondom de compliance-functie bij financiële instellingen
Compliance · 2021-2
Article · 29-04-2021
Author: mr. C. Westerink
1. Inleiding Onderzoek naar de integere en beheerste bedrijfsvoering van financiële ondernemingen staat hoog op de agenda van de toezichthouders. Zo heeft de Autoriteit Financiële Markten ('AFM') aangekondigd vervolgonderzoek te doen naar d...
Aansprakelijkheid van de compliance officer bij non-compliance van een financiële onderneming – hoe ver zou dat (moeten) gaan?
Compliance · 2021-2
Article · 29-04-2021
Authors: mr. A.J.P. Tillema, mr. J.A. Zwinkels
Zowel wetgever als toezichthouders zetten steeds meer in op een goed ingerichte compliancefunctie en een actieve compliance officer bij financiële ondernemingen. De compliance officer wordt gezien als een belangrijk instrument om te waarbor...
Complex mass claims: insights from judges across Europe
Mass Claims · 2021-2
Article · 30-06-2021
Authors: mr. R.J.J. Westerdijk, mr. C.C.M. Kroeks-De Raaij
Machteld de Monchy and Till Schreiber in debate with judges Peter Roth (High Court of England and Wales, UK Competition Appeal Tribunal),  Mieke Dudok van Heel (District Court of Amsterdam, Netherlands Commercial Court), Fabian Reuschle (St...
'Over de centen weten we het wel, maar hoe is het met de integriteit van het bestuur?'
Compliance · 2021-2
Article · 29-04-2021
Authors: mr. S.F. de Boer-Verheij EMoC, mr. N. Jager, mr. M.E.P.A.R. Jans CCP, mr. drs. C.C. Merkens RA, mr. R. Notermans, C.A. Wielenga
We hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop Compliance Professionals de relatie tussen compliance en het toezichthoudend orgaan beleven en waar deze mogelijk verbetering behoeft. De grondslag van de relatie is gebaseerd op het idee dat...
A priceless opportunity: class actions post-Merricks v Mastercard
Mass Claims · 2021-2
Article · 30-06-2021
Author: mr. N.E.D. Peters MSc
In 2015, the United Kingdom Parliament enacted an opt-out class action for competition law grievances. The second class action filed under that regime, Merricks v Mastercard Inc, is a unique and vast case, involving most of the adult popula...
In gesprek met de winnaar van de nationale compliance award; Erik Reissenweber
Compliance · 2021-2
Article · 29-04-2021
Author: mr. F.T.G.J. Segers
Kortgeleden won Erik Reissenweber de nationale compliance award, hetgeen voor de redactie van het Tijdschrift voor Compliance een mooie gelegenheid werd gevonden om met Erik in gesprek te gaan over zijn achtergrond, motivatie en visie op de...